O firmě

Firma CRC Technik, spol. s r.o. se zabývá výpočetní technikou, internetem, informačními technologiemi a oborově souvisejícími aplikacemi.Na podzim roku 1990 byla firma zapsána do podnikového rejstříku a od té doby patří mezi stabilní regionální firmy. V roce 1994 byly otevřeny prodejní a servisní prostory v Trojanově ulici v Rakovníku. Tím bylo vytvořeno kontaktní místo pro naše stálé klienty. Zákazníci z řad široké veřejnosti tím získali možnost nákupu výpočetní techniky, servisních služeb a trvalého doplňování spotřebního materiálu. V současné době firma pracuje s poměrně stálým kádrem 7 kvalifikovaných zaměstnanců. Pro případ potřeby má smluvně zajištěné externí odborníky, studenty a brigádníky. V souladu s aktuálně platnou legislativou disponuje firma všemi nezbytnými živnostenskými listy a podnikatelskými oprávněními.Na základě různých certifikací jsou její pracovníci oprávněni se všemi zárukami prodávat a instalovat komplexní řešení informačních technologií. Ke standardně nabízeným službám patří rovněž servis, opravy a pravidelná profylaxe výpočetní techniky. Z historického pohledu je patrný posun k zvyšujícímu se objemu prodeje kvalifikovaných servisních služeb. Zvyšuje se poptávka po dlouhodobém a pravidelném servisu výpočetní techniky na základě servisních smluv. Firma se zaměřuje zejména na kvalitu zboží, poskytovaných služeb a technickou vyspělost nabízených technologií. Má vytvořenou stálou a spolehlivou síť dodavatelů, což se odráží nejenom v šíři sortimentu a kvalitě nabízeného zboží, ale i na operativnosti dodávek zboží na objednávku a na řešení případných reklamací. Firma pracuje podle certifikátu systému jakosti ISO 9001, který získala v roce 2005 a každoročně si jej aktualizuje. Své stálé klienty má firma mezi širokou veřejnosti, podnikatelskými subjekty, ve školství, zdravotnictví i ve státní správě, což lze doložit řadou referencí. 

Firma CRC Technik, s.r.o. se zabývá zejména těmito činnostmi:


Do škol